Feminismo liberador frente a neoliberalismo trans

Títol: Feminismo liberador frente a neoliberalismo trans

Autores: Pilar Aguilar Carrasco

Editorial Digital Feminista Victoria Sau
Barcelona, juliol 2022

El feminisme porta tres segles de lluita contra el constructo "dona", és a dir, contra els deures, limitacions, imposicions, vetos, explotacions que el patriarcat ens imposa pel fet de ser dones i que no estan a la natura, ja que el problema no és el sexe, sinó el gènere. Pel mateix, no podem acceptar que aquesta brutal cotilla es consideri identitat elegible, ni qüestió de maquillatge o parodia.

Aquest article aborda alguns dels arguments que el feminisme esgrimeix contra les lleis trans (no contra els transsexuals) i incideix en les funestes, agressives i injustes conseqüències que, en cas d'aprovar-se, implicaria per les dones, la infantesa i l'adolescència.